• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowe podejścia do projektowania szkół: przestrzeń uczenia się.

Teksty, które znajdują się na witrynach, mają wiele typów, czcionek i odcieni. Wyróżnia się dwa ich bazowe typy. Pierwszym z nich jest ustawienie tekstu w bloku, co powoduje automatyczne dodawanie się znaków na końcach linii. Każdy szczegół jest wyświetlany w innowacyjnej linijce, co znacznie pomaga w czytaniu tekstu. Generalnie rozstawienie blokowe, ma prawo zawierać dłuższy tekst, jaki warto oddzielić akapitami, dla jeszcze większej klarowności – to poleca ANCHOR. Interlinia powinna wynosić co bynajmniej 1,5, albowiem wtenczas tekst jest najbardziej czytelny. Poza tym liczy się wielkość czcionki, optymalnie stosuje się dwunastkę oraz czcionkę szeryfową, jaką może być atrakcyjny Time News Roman. Drugim typem tekstów są informacje ustawiane za pomocą linii. Takie detale ujawniane są bez dodawania interlinii, akapitów, czy znaczących odstępów. Nie muszą zawierać szczegółów blokowych, lecz wskazane jest to, aby zawierały szczegóły wyświetlane, jako zwykły tekst. Jeżeli znajdzie się wewnątrz nich, jakiś inny element blokowy, może to powodować ignorancje w wyszukiwarkach, co powodować może nie odnalezieniem pożądanych przez nas haseł.

1. Odwiedź stronę

2. Post

3. Przewodniki

4. Recenzje

5. Przejrzyj

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.